OCT 29

Zasady wykonywania przeglądów budowlanych
Opublikowany przez: Marek Kowal | Tagi: usługi budowlane, budowa domu, budownictwo | Data: 2017-12-12

Przepisy prawne, zawarte w ustawie Prawo budowlane, zobowiązują właścicieli lub zarządców budynków do utrzymania należytego stanu technicznego obiektu, zapewniającego jego bezpieczne użytkowanie.

W tym celu niezbędne jest przeprowadzanie okresowych kontroli obiektu budowlanego. Kto i na jakich zasadach może dokonać tej czynności?

Przeglądy okresowe budynków w https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html przeprowadza się w rocznych i pięcioletnich odstępach czasowych. Każdego roku obowiązkowy przegląd obejmuje kontrolę budowlaną, a w tym: określenie stanu elementów obiektu i instalacji, które mogą być narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, ogólną ocenę stanu elewacji i konstrukcji oraz przegląd pomieszczeń. Każdego roku kontroluje się także urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych, ścieków, przewody kominowe i wentylacyjne, instalacje gazowe, kotły grzewcze oraz urządzenia służące do przesyłania paliw lotnych.

Co pięć lat ocenie podlega stan techniczny konstrukcji obiektu. Jego zakres obejmuje: kontrolę stanu technicznego i ogólnej przydatności obiektu do użytku, kontrolę ogólnej estetyki całego budynku, oględziny jego otoczenia, kontrolę sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych upoważnione są wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wymogami koniecznymi do spełnienia są: wyższe wykształcenie inżynierskie, właściwe uprawnienia budowlane oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wymagane jest również posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.

Zaniechanie obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów obiektu budowlanego będzie skutkowało nałożeniem grzywny na osobę odpowiedzialną, czyli na właściciela lub zarządcę budynku.

W obiektywie

usługi budowlane

budowa domu

budownictwo

Twój komentarz